Gedragscode THOR vzw

 1. Wees op tijd voor de lessen. Je betreedt de turnzaal niet totdat de trainer je daartoe de toestemming geeft.
 2. Als je in de trainingszaal binnen komt, verzamel je op de door de trainer aangeduide plaats. Je loopt niet zomaar rond of speelt niet aan de toestellen. De turnzaal is geen speeltuin.
 3. Als je komt sporten draag je geschikte kledij, hieronder verstaan we: bij voorkeur een THOR-T-shirt met een korte short of een wedstrijdpakje. Lang haar wordt in een staart gedaan en je draagt geen juwelen, horloges, schoenen of trainingsvest (tenzij de trainer je daartoe de toestemming geeft).
 4. Kledij en handtassen blijven in de kleedkamer. Neem niet te veel waardevolle spullen mee naar de training, zo geef je gauwdieven minder kans.
 5. Je verlaat de trainingszaal niet zonder toestemming van je trainer.
 6. Draag zorg voor het materiaal. Voor of na de training help je je trainer met het klaarzetten of opruimen van het materiaal indien hij daarom vraagt.
 7. Na gebruik van de kleedkamer, laat je die ordelijk achter!
 8. THOR sorteert! Afval mag gewoon in de vuilbak, blikjes en plastic flesjes doe je in de PMD zak. Je laat geen afval zomaar achter!
 9. Aan bepaalde toestellen is magnesiumgebruik verplicht! Wees wel zuinig.
 10. THOR vraagt om respect naar de medemensen. Voor ons is iedereen gelijk. Mochten er hier toch problemen zijn dan vragen wij dit aan het bestuur te signaleren.
 11. Fair-play is belangrijk voor THOR, zowel op de training als op wedstrijden!
 12. Kosten van opzettelijke vernielingen aan de infrastructuur, zullen aan de vernielers worden doorgerekend.
 13. Leden die niet zijn ingeschreven wordt de toegang tot de lessen ontzegd. We kunnen het risico niet nemen u onverzekerd te laten deelnemen aan de activiteiten. Voor inschrijvingen kan u zich wenden tot uw trainer.

You must be logged in to post a comment. Log in