Verzekering

Wat te doen in geval van een ongeval in de les:

 • Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club (trainer/secretaris). = Guy Lemmens (guy.lemmens@thorzichem.be)
 • De aangifte kan online in ClubDESK aangegeven worden door de clubverantwoordelijke (rubriek leden – ongevallen) of per post via een aangifteformulier (enkel indien niet online ingegeven). De papieren versie is verkrijgbaar op het clubsecretariaat (in de blauwe map in kast van het trainerslokaal – Guy), op de federatie of kan hieronder gedownload worden.
 • De clubsecretaris meldt het schadegeval aan de GymnastiekFederatie binnen de 8 werkdagen na het ongeval! Zowel de clubverantwoordelijke als het slachtoffer (of ouder) worden verzocht het medisch attest te ondertekenen. Een kopie van de aangifte en het attest kan je best zelf bijhouden in geval van betwisting of in geval van verlies van poststukken.
 • Het slachtoffer en de clubverantwoordelijke voor ongevallen ontvangen een mail dat de aangifte op de federatie is binnengekomen met vermelding van het dossiernummer, toegekend aan deze schadeclaim.
 • Bij online aangifte kan het medisch attest toegevoegd worden aan de aangifte, eventueel op een later tijdstip, of per post bezorgd worden aan GymFed. Er kan geen uitbetaling plaatsvinden zolang er geen medisch attest ter beschikking werd gesteld.
 • Na aanvaarding van de aangifte en controle van het lidmaatschap ontvangt het slachtoffer een officieel schrijven van de federatie. Dit schrijven omvat het dossiernummer, een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing.
 • Het slachtoffer dient alle kosten eerst zelf te betalen, bezorgt deze kostenbriefjes aan zijn mutualiteit; de mutualiteit doet hiervan een eerste uitbetaling en bezorgt het slachtoffer de nodige uittreksels. Deze originele uittreksels, samen met originele (betaalde) facturen van het ziekenhuis, apothekersbriefjes, nodige bewijzen van aankopen uit de mediotheek (samen met het originele voorschrift) worden opgestuurd naar de federatie.
 • De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
 • Indien de kosten te hoog oplopen kan ten allen tijde een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden.
 • Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd of indien de termijn van twee jaar verstreken is.
 • Indien na deze periode van twee jaar er nog geen volledige genezing is kan een percentage “blijvende invaliditeit” schriftelijk aangevraagd worden. Na ontvangst van dit schrijven word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek vanwege de verzekeringsmaatschappij; deze arts bepaalt welke som je nog uitbetaald krijgt waarmee je nog te verwachten onkosten kan betalen.

De nodige formulieren:

You must be logged in to post a comment. Log in