Kerngroep Meisjes

De kerngroep Meisjes is opgericht om in een recreatieve sfeer de honger van gemotiveerde gymnasten te stillen.
Er wordt een ernstig trainingsprogramma opgezet, leerlijnen uitgewerkt en na te streven doelen vastgelegd. Maar binnen deze groep is het voornaamste doel dat de gymnasten zoveel mogelijk bijleren, rekening houdend met ieders mogelijkheden, en vooral; plezier beleven aan het turnen. Het is dus van geen enkel belang of de gymnast reeds ervaring heeft omtrent gymnastiek, als de motivatie maar goed zit.

Voor de Kerngroep Meisjes worden er wekelijks twee trainingen van 2 uur voorzien. We wensen zo een degelijk aanbod aan te bieden aan kinderen voor wie het hoge aantal uren van de wedstrijdploeg te hoog blijkt en tevens gemotiveerde kinderen de kans te geven om in onze club meer dan 1 uurtje per week te turnen.

De trainers van de Kerngroep Meisjes hechten echter belang aan de doorstroommogelijkheden van de gymnasten.

Met gemotiveerde trainers aanwezig tijdens elke training, staat THOR garant voor een maximale trainingsintensiteit, maar zonder wedstrijddruk, en een optimale ontplooiing van de individuele capaciteiten van onze gymnasten.

We zijn er van overtuigd met de creatie van de Kerngroepen tegemoet te komen aan een reële behoefte bij een heel aantal recreanten, ‘ex-wedstrijdploeg gymnasten’ en andere geïnteresseerden. We kijken dan ook uit naar uw aanwezigheid.

VOOR DEZE GROEP IS EEN INGANGSPROEF VEREIST!

Kerngroep Meisjes

Turnzaal Zichem
Dinsdag: 18u30 – 20u30
Zaterdag: 09u00 – 11u00
€ 225
7 – 17 jaar

IMG_1825

     
 Linde  Julie  Linde Lisa Jade
 Hoofdtrainer Trainer Trainer Trainer Trainer

Contact: linde.devriendt@thorzichem.be